Саксии и кашпи

Кашпа

Височина:
Дължина:
Ширина:
Тегло:
Схема за монтаж: не

Кат. №: 700

Цена : 75 лв.

Кашпа

Височина:
Дължина:
Ширина:
Тегло:
Схема за монтаж: не

Кат. №: 701

Цена : 75 лв.

Кашпа

Височина:
Дължина:
Ширина:
Тегло:
Схема за монтаж: не

Кат. №: 702

Цена : 80 лв.

Кашпа

Височина:
Дължина:
Ширина:
Тегло:
Схема за монтаж: не

Кат. №: 703

Цена : 80 лв.

Кашпа

Височина:
Дължина:
Ширина:
Тегло:
Схема за монтаж: не

Кат. №: 704

Цена : 90 лв.

Кашпа

Височина:
Дължина:
Ширина:
Тегло:
Схема за монтаж: не

Кат. №: 705

Цена : 14 лв.

Кашпа

Височина:
Дължина:
Ширина:
Тегло:
Схема за монтаж: не

Кат. №: 706

Цена : 9 лв.

Саксия

Височина:
Дължина:
Ширина:
Тегло:
Схема за монтаж: не

Кат. №: 707

Цена : 110 лв.

Кашпа

Височина:
Дължина:
Ширина:
Тегло:
Схема за монтаж: не

Кат. №: 708

Саксия

Височина: 30 см
Дължина: 80 см
Ширина: 30 см
Тегло:
Схема за монтаж: не

Кат. №: 709

Саксия

Височина: 40 см
Дължина: 60 см
Ширина: 60 см
Тегло:
Схема за монтаж: не

Кат. №: 710

Саксия

Височина: 36 см
Дължина: 120 см
Ширина: 36 см
Тегло:
Схема за монтаж: не

Кат. №: 711

Kашпа

Височина:
Дължина:
Ширина:
Тегло:
Схема за монтаж: не

Кат. №: 712